Program

 

 

Onsdag 3. oktober:

 • Kl. 17:15 - Foredrag av Det Norske Veritas (DNV) (R5). "Materials - A Matter of Success or Disaster".

 

 • Kl. 18:15 - Foredrag av Benteler Automotive i (R5).

         "Fra Aluminiumssmelte til Bildeler".

 

 • Kl. 19:15 - Servering av pizza etter foredragene.

 

 

Torsdag 4. oktober:

 • Kl. 10:00 - Standene åpner. Mer informasjon om hvilke stands som vil være til stede finner du her.

 

 • Kl. 10:15 - Informasjon fra Institutt for Materialteknologi om mastergrad ved NTNU. Spesielt for HiST-studenter (R5).

 

 • Kl. 11:15 - Foredrag av Hydro  (R5).

       "Videreforedling av Aluminium - Muligheter og Utfordringer".

 

 • Kl. 12:15 - Foredrag av Sintef  (R5).

       "Fremtiden er atomistisk!"

 

 • Kl. 13:15 - Foredrag av Alcoa  (R5).

       "Advancing Each Generation".

 

 • Kl. 14:15 - Foredrag av Nexans  (R5).

       "Høyspente sjøkabler - et spenn av materialtekniske utfordringer".

 

 • Kl. 15:00 - Standene stenger, og det vil bli premieutdeling av blant annet en iPad 2. *

 

 • Kl. 17:30 - Mingling på Prinsen Hotell for bedriftene og eldre studenter. **

 

 • Kl. 19:00 - Banketten åpner for resten av de påmeldte studentene. **

 

 • Etter middag trekker vi sammen ut på byen der vi har reservert lokale på Diskoteket. **

 

 

 

*) Ved hvert foredrag vil det deles ut lodd der det kan vinnes premier som for eksempel en iPad2. Det vil si desto flere foredrag du deltar i, jo større er vinnersjansene!

 

**) Dette gjelder kun for studenter og bedriftsrepresentanter som er påmeldt banketten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. og 4. oktober