DELTAKERE 2019

Vi har gleden av å presentere deltakende bedrifter på Materialdagen 2019. Du vil få muligheten til å treffe mange av disse bedriftene både på foredrag, speedpresentasjoner og ikke minst stand. Vi gleder oss til å se mange nysgjerrige studenter og ikke minst lære mer om bedriftene som kommer. Ta gjerne turen innom! 

Elkem ble grunnlagt i 1904 og er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Selskapets virksomhet dekker hele verdikjeden fra kvarts til spesialiserte silikonprodukter i tillegg til produksjon av ferrosilisium og karbonmaterialer.

Hovedkontoret ligger i Oslo, og selskapets 27 produksjonssteder og nettverk av salgskontorer verden over sikrer nærhet til kundene og tilgang til viktige sluttmarkeder. Elkem har over 6200 medarbeidere og satser stort på helse og sikkerhet hos arbeidstakerne, i tillegg til å ha bærekraftig drift.

Hydro

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. De kombinerer lokal ekspertise, verdensomspennende rekkevidde og enestående ferdigheter innen forskning og utvikling. Hydro er det eneste heldekkende selskapet i den globale aluminiumsindustrien, da de driver alle leddene i produksjonen av et ferdig aluminiumsprodukt.


Med base i Norge og over hundre års erfaring innen fornybar energi, teknologi og innovasjon er det Hydros mål å styrke våre kunder og lokalsamfunn og skape en bærekraftig fremtid med innovative aluminiumløsninger.

Celsa group er et flernasjonalt selskap med hovedkontor i Barcelona, som ble grunnlagt i 1967. Selskapet har over 9000 ansatte, og med smelteverk i Europa og over 120 kontorer og salgspunkter over hele verden. Celsa Armeringsstål er en søsterbedrift og er den ledende produsenten av armeringsstål i norden. Produksjonen er basert på gjenvinning av ca. 700.000 tonn skrapmetall årlig, og er derfor også Norges største gjenvinningsselskap med høy miljøprofil.

YARA

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Med fokus på bærekraft leverer Yara miljøprodukter og tjenester med utspring fra nitrogenproduksjon. Denne produktgruppen spenner fra produkter og tjenester som fjerner skadelige utslipp fra kjøretøyer til kunstgjødsel som hjelper å fø nærmere 300 millioner mennesker. Ved å levere løsninger som møter planetens største utfordringer, forbedres selskapets virksomhet samtidig som det legges opp til økonomisk vekst i markedene Yara samhandler med.

MAPEI-logo

Mapei startet sin virksomhet i Norge i 1976, og er i dag en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. Mapei holder til på Sagstua i Nord-Odal kommune, og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet. Deres produkter er laget for å tåle utfordringene i det arktiske klima, og forsknings- og utviklingssenter er en viktig ressurs i utviklingen av unike produkter og systemløsninger til det nordiske markedet. Med stor tro på fremtiden bygger de ut anlegget i Nord-Odal for 160 millioner kroner, og i 2019 starter produksjonen i den nye fabrikken.

Hallingplast

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Hallingplast ekstruderer rør og profiler i ulike plastmaterialer, med hovedvekt på Polyetylen og Polypropylen. Gjennom samarbeid med noen av Europas fremste aktører innen plastbearbeiding, tilbyr de et komplett sortiment med rørdeler og tilbehør til hele norden.

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge, som siden 1864 har hatt som formål å sikre liv, verdier og miljøet. Selskapet leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med høyt utdannede ansatte i 100 land, bistår DNV GL sine kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

Sintef-logo

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. De utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa. Siden 1950 har deres forskning skapt løsninger og innovasjon for samfunnet og for kunder over hele kloden. Det har gjort SINTEF til et verdensledende forskningsinstitutt, samt deres visjon om teknologi for et bedre samfunn.

Metal Production er et tverrfaglig senter for forskningsbasert innovasjon. Deres hovedmål er å tilrettelegge for industriell innovasjon og å gi den norske industrien en langsiktig tilgang på kompetanse i verdensklasse. Norsk metallindustri er den reneste og mest energieffektive i verden, som har kommet av et langt samarbeid med SINTEF og NTNU. SFI vil gjøre det mulig for norsk industri å forbli i forkanten av bærekraftig innovasjon.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen med om lag 4 400 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Deres formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Worley er en globalt ledende leverandør av prosjekt og formidlingstjenester innen energi, kjemi og ressurs sektorene. Med over 60.000 ansatte i over 50 land leverer Worley et vidt omfang konsulterings- og rådgivningstjenester, samt dyp teknisk ekspertise til kundene på tvers av flere prosjekter. Selskapet er nummer 1 innen levering av tjenester til foredling av hydrokarboner og til kjemiske prosjekter, samt ledende i gruvedrift, mineraler og metaller.