OM OSS

Materialdagen er en karrieredag ved NTNU som arrangeres av 3. årskull på sivilingeniørstudiet i materialteknologi. Helt siden den første materialdagen i 2009, har arrangementet vært en mulighet til å bygge en bro mellom bedrifter og studenter som deler en interesse for materialer. Dette inkluderer studieretninger som materialteknologi, nanoteknologi, produktutvikling og produksjon, kjemi, og marinteknologi.

Arrangementet

Arrangementet foregår over to dager, 25. og 26. september 2019. På dagtid vil det være foredrag og bedriftspresentasjoner, i tillegg til et standområde. Her kan bedriftsrepresentantene svare på studentene sine spørsmål om blant annet jobbmuligheter, arbeidsoppgaver og mulighet for sommerjobb.

Bankett

Materialbanketten er den tradisjonsrike avslutningen på materialdagen. Studenter, forelesere og bedriftrepresentanter inviteres til middag, lett underholdning, og en god mulighet for å bygge nettverk i en mer uformell setting. I 2018 avholdes banketten på Radisson Blu Royal Garden .

Overskuddet fra årets arrangement går til hovedekskursjon på våren for 3. årskull.