26.september

Realfagsbygget, U1

Materialdagen 2019 takker alle som deltok på karrieredagen vår, og ønsker neste styre velkommen. Vi sees igjen i 2020! 

Informasjon

Materialdagen er en karrieredag der bedrifter og studenter, med både interesse og kompetanse innen materialteknologi, møtes for å bygge relasjoner. Studenter fra flere studieretninger ved NTNU inviteres til foredrag, speedpresentasjoner og standområde 26. september 2019. Dagen avsluttes med lett servering av mat og drikke, der det blir mer rom for mingling mellom studentene og bedriftsrepresentanter.

Deltakende bedrifter på Materialdagen 2019

Galleri