Informasjon

Materialdagen er en karrieredag der bedrifter og studenter, med både interesse og kompetanse innen materialteknologi, møtes for å få kontakt og bygge relasjoner til arbeidslivet. Studenter fra flere studieretninger ved NTNU inviteres til webseminar og foredrag 21. januar 2021.

Deltakende bedrifter på Materialdagen 2021

Bedrifter som deltok på Materialdagen 2019

Galleri