Informasjon

Materialdagen er en karrieredag der bedrifter og studenter, med interesse og kompetanse innen materialer, møtes for å få kontakt og bygge relasjoner til arbeidslivet. Studenter fra flere studieretninger ved NTNU inviteres til seminar og foredrag 23. september 2021.

Bedrifter som deltok på Materialdagen 2020(1)

Bedrifter som deltok på Materialdagen 2019

Galleri