21. januar 2021

Realfagsbygget, U1

Informasjon

Materialdagen er en karrieredag der bedrifter og studenter, med både interesse og kompetanse innen materialteknologi, møtes for å få kontakt og bygge relasjoner til arbeidslivet. Studenter fra flere studieretninger ved NTNU inviteres til webseminar og foredrag 21. januar 2021.

Deltakende bedrifter på Materialdagen 2020(1)

Galleri