KONTAKT

Alfred Getz vei 2A
7034 Trondheim

E-post: kontakt@materialdagen.no

Organisasjonsnummer: 912.767.957

STYRET I MATERIALDAGEN 2018

LEDER

Kari Kari Ravnestad Kjørholt

Mobil: 944 36 657

E-post:leder@materialdagen.no

ØKONOMIANSVARLIG/
NESTLEDER

DSC_0068 Ingvild Runningen

Mobil:  454 57 591

E-post: okonomi@materialdagen.no

BEDRIFTSKONTAKT

Sigmund
Sigmund Langedal Breivik

Mobil:  486 02 418

E-post: bedrift@materialdagen.no

MARKEDSFØRINGSANSVARLIG

Kristina Kristina Espedal Kindem

Mobil: 907 76 121

E-post: markedsforing@materialdagen.no

BANKETTANSVARLIG

Gjermund Gjermund Lie Solbakk

Mobil: 908 23 720

E-post: bankett@materialdagen.no

EKSKURSJONSANSVARLIG

Iman Iman Yusuf

Mobil: 467 19 441

E-post: ekskursjon@materialdagen.no