For Bedrifter

Materialdagen er en flott mulighet for bedrifter å komme i kontakt med studenter ved aktuelle studieretninger. Arrangementet trekker til seg studenter fra ulike sivilingeniørlinjer, blant annet materialteknologi, nanoteknologi, produktutvikling og produksjon, kjemi, og marinteknologi.

Materialdagen tilbyr bedriftene to måter å møte studentene på:

  1. Foredrag:
    Det blir to dager med mulighet for bedriftspresentasjoner. 26.-27. september legges det til rette for at bedriftene skal få presentere seg og sine prosjekter for studentene. Foredragene blir holdt i Realfagbygget på NTNU. Hvert foredrag varer i 45 minutter med inkludert tid til spørsmål fra salen. Program med foredragsplan legges ut her.
  2. Stand:
    Begge dagene vil vrimleområdet i Realfagsbygget være et standområde. Her kan bedrifter kjøpe den standplassen de ønsker. Dette er en god mulighet til å komme i kontakt med et stort antall engasjerte studenter fra mange forskjellige relevante studielinjer ved NTNU.

Har dere spørsmål, eller ønsker din bedrift å komme på Materialdagen 2017? Vi ønsker å høre fra dere! Kontakt bedriftsansvarlig Håvard Bærug: bedrift@materialdagen.no, tlf:476 40 409.