Planleggingen av Materialdagen 2019 er godt i gang, og vi gleder oss til å ønske alle sammen velkomne 26.september. Hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende med generell informasjon om dagen, program, og ikke minst en oversikt over bedriftene som kommer. Det vil også bli gitt ut informasjon på facebook, facebook.com/materialdagen/ og instagram (materialdagenntnu). Dersom du har […]