Planleggingen av Materialdagen 2020(1) er godt i gang, og vi gleder oss til å ønske alle sammen velkomne 21. januar. Hjemmesiden vil bli oppdatert fortløpende med generell informasjon om dagen, program, og ikke minst en oversikt over bedriftene som kommer. Det vil også bli gitt ut informasjon på facebook, facebook.com/materialdagen/ og instagram (materialdagenntnu). Dersom du […]